4. märts 2009

EI SAA LÄBI INGLISETA

Hiljaaegu tuli söögi alla ja söögi peale reklaami, et mingi lõhnavesi muudab lõua kuulilt jahedaks. Mõtled ja tõmbad paralleele, et hoobiltki võid hoopis kuumaks minna nii lõualt kui ka hingelt, mis seal veel kuulist rääkida. Aga eks see esimene lause tahtis öelda, et oivaliselt jahedaks, mitte jahedalt jahedaks, kuul kui selline ei puutu asjasse, teeb vaid nalja.
Sõnamängul pole ju iseenesest viga, kui asi sellega piirduks, aga me kasutame palju võõrkeelseid väljendeid, mida ei tajugi enam võõrkeelseina. Mispoolest siis Jackpot (Jaagu pott) parem on kui peavõit või Cup (Kapp) karika asemel? Miljonimängus pruugiti väljendit fifty-fifty ja vaid mõni keeleärksam vastaja ütles seda eesti keeles. Soomes kuuleb üsna tihti ütlust, millest saab teada, mida siis tehakse: poistamme kaksi väärää vastausta.
Mõni hea sõnamäng siiski veel, küll mitte inglise keele alusel. Kui vaimupanijad räägivad heegeldamisest ja fihtlemisest, siis vesteldakse Hegelist ja Fichtest. Ja Joel Steinfeld mõtles seda päris tõsiselt, kui ütles, et tema meelest tuleneb demokraatia mitte sõnast demos ehk rahvas, vaid sõnast daimon ehk deemon.

Kommentaare ei ole: