6. märts 2009

Raamatukogusõnastik sai uue ilme ja tõhusama IT-lahenduse

Läinud aasta oktoobris Eesti Rahvusraamatukogus toimunud järjekordsel oskuskeelepäeval esitleti muuhulgas ka elektroonilise raamatukogusõnastiku uut versiooni, mis laaditi veebi seminari eelõhtul. Ettevalmistustööde kestus venis küll plaanitust pisut pikemaks, kuid ootamine tasus end igati. Veel aasta tagasi terminoloogide jaoks soovunelmana tundunud, reaalajas toimetatav terminikogu on nüüdseks kõigile kasutajaile kättesaadav.
Ajendeid toonase raamatukogusõnastiku põhjalikumaks muutmiseks oli kogunenud mitmeid. Aastal 2001, mil valmis e-sõnastiku esimene versioon, oli see suur samm kasutajasõbralikkuse suunas. Aja jooksul ilmnesid siiski ka mõned tollase e-andmekogu kitsaskohad nii funktsionaalsuses kui ka sisulahendustes. Ühe näitena kas või termini esitus kirjes. Sõnastiku eelmise versiooni tarkvaratugi võimaldas termineid sisestada vaid suurtähtedega, tavakohaselt esitatakse aga terminid väiketähtedega, sest sageli on suur- ja väiketähtede vahekord terminoloogilise täpsuse seisukohast vägagi oluline (nt ISSN-võrk jmt).
Põhjendatud oli ka kasutajate hootine rahulolematus sõnastiku ülearu „staatilise” olekuga. ERÜ terminoloogiatoimkond käib tavapäraselt ja regulaarselt koos, peetakse pikki töökoosolekuid, täpsustatakse-täiendatakse terminikogu, kuid kasutajani jõudis tulemus üsna pika ajalõtkuga, kuna andmete uuendamise teekond lokaalandmebaasist veebi oli pikk ja sageli tülikas ettevõtmine, kaasates RR-i mitme osakonna töötajaid.
Sõnastiku praegune versioon programmeeriti Rahvusraamatukogu infosüsteemide osakonnas ning selles on mitmeid, eeskätt kasutajaile suunatud uuendusi. Terminite esitusest oli juttu juba eespool, uus on ka võimalus lisada kirjetele illustreerivaid pilte. Viimatimainitu on eriti oluline seetõttu, et raamatukoguterminite andmebaas sisaldab terve hulga kirjatüüpe tähistavaid termineid, mille seletamine osutus ka terminoloogiatoimkonnale n-ö kõvaks pähkliks. Hakkama sellega saadi, kuid mingi kirjatüübi joonte erisusi sõnades väljendada on keerukas ning ka kasutajal on neid seletusi jälgides üsna raske vastavat kirjatüüpi visuaalselt ette kujutada. Nii ongi hea lahendus lisada seesuguste terminite seletustele lisaks ka asjakohased pildid. Illustreerivad näited kuluvad kindlasti veel ka mitmete muudegi terminite juurde marjaks ära.
Olulisim uuendus nii tegijaile kui ka kasutajaile on siiski see, et kõik parandused ja täiendused tehakse reaalajas, kohe kui selleks vajadus tekib.
Andmekogud, mida enam ei täiendata, omandavad aja möödudes vaid retrospektiivse väärtuse, mis ei ole loomulikult tarbetu, kuid selline andmekogu muutub peagi üksikute huviliste pärusmaaks. Iga terminoloogi ja terminikasutaja unistus on kasutada aja- ning asjakohast sõnastikku. Nii-öelda tardunud sõnastike aktuaalsus ja kasutegur kahanevad eriti tänapäeval väga kiiresti. Sõnastik, mida pidevalt täiendatakse-täiustatakse, täidab loodetavasti ka kasutajate ootusi.
Raamatukogunduse ja infoteaduse terminite andmebaas sisaldab lisaks veebis nähtavatele terminitele veel ligikaudu paar tuhat terminikirjet, mis vajavad täpsustamist-täiendamist enne kui need kõigile kasutajaile nähtavaks muudetakse. Kõigil ERÜ terminoloogiatoimkonna liikmeil on nüüdsest võimalus üle Interneti näha ja kommenteerida ka kõiki varjatud terminikirjeid. Selline töökorraldus tõhustab kindlasti ka toimkonna tegevust.
Oma silm on kuningas, nagu rahvasuu ütleb, sestap käige ise sõnastikku kaemas ja katsetamas ning läkitage oma kommentaarid sõnastiku kirjavormi kaudu terminoloogidele.

Kommentaare ei ole: