10. märts 2009

Tehnoloogiaarendus vs. sisuloome

Infotehnoloogia arendamine on vaieldamatult prioriteetseim valdkond tänapäeva (info)ühiskonnas. Suurt teabehulka hõlmavad andmebaasid pakuvad tõhusat tuge traditsioonilistele trükistele. Iga uus tehniline lahendus toob kasutajale mugavuse, kuid suurendab ka ohtu kaotada inforuumis orientiir. Kui tehnoloogia areng vastab ootustele, ja on neid isegi ületamas, siis tegelikkuses hakkab varitsema oht hoopis teisalt. Parimadki andmebaasid ei funktsioneeri sisuta, millest kaaluka osa moodustab muu hulgas ka terminoloogia. Trükistena avaldatud suurema või väiksema mahuga sõnastikele on tavakohaselt antud eksperdihinnang ning need on ka asjatundlikult toimetatud. Veebis leitav informatsioon ei ole aga alati kaugeltki usaldusväärne. Igaüks, kes vähegi viitsib süveneda ning pisut vaeva näha, võib projekteerida veebisaidi või lihtsama ehitusega andmebaasi, pannes sinna välja informatsiooni just sellisena, nagu see talle endale parim tundub. Nii on ka mitmete organisatsioonide ja väiksemate ühenduste kodulehtedelt leida erineva mahuga terminiloendeid. Tihtilugu ei olegi neile midagi ette heita, kuid mõnel juhul on pakutav terminoloogia enam kui kahtlane. Ju on samade mõistete eri käsitlusi varemgi üllitatud, kuid see ei paistnud n-ö kaugele välja. Omaloodud termineid kasutati kitsas suhtlusringis ning need ei saanudki määravaks muutuda. Elektrooniline keskkond toob aga nähtavale ka sisulised ebakõlad.

Et infoühiskonna areng ei vajuks tehnoloogia suunas kaldu, tuleb suuremat tähelepanu pöörata sisuloomele ning siin ei ole terminoloogiatööl lõppu näha. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb vahel tehnilisest võrgustikust eemalduda ning lihtsalt omavahel läbi rääkida ja kokku leppida. Internet, veebilehitsejad, e-kataloogid, andmebaasid jm on ahvatlev ning tõhus tugi, et see aga tõrgeteta toimiks ning kasutaja ootusi ei petaks, lõpetaksin retoorilise pöördumisega. Sisuloojad-korrastajad-terminoloogid ning asjahuvilised! Kohtuge silmast silma, rääkige, vaielge ning leppige sisuküsimustes (ja eeskätt terminites!) omavahel kokku. Nii on ka tehnoloogilistel lahendustel, mida toetada, vääritimõistmist vähem ning jäävad jalgrattadki leiutamata. Omapäi tegutsedes tühja raisatud aja ja energia võib aga kulutada hoopis muule.

Kommentaare ei ole: