29. okt 2010

Oskuskeelepäev tõi kokku üle sajaviiekümne huvilise


6. oktoobril peetud oskuskeelepäev näitas ilmekalt, kuidas aasta-aastalt on oskuskeelehuvi kasvanud. Juba kuuendat korda Rahvusraamatukogus korraldatud kokkusaamise juhtlõngaks oli sel korral e-keskkonna mõju terminikorrastusele. Omajagu meelitas kindlasti ajakohane ning pisut ehk intigeeriv teemakäsitus, rääkimata teada-tuntud esinejatest.
Oskuskeelekorrastajail ei ole alati pakkuda n-ö võtmed-kätte valmislahendusi ja polegi see alati parim lahendus, tõdes avasõnu lausudes muu hulgas peadirektor Janne Andresoo ning soovis kõigile mõttetihedat ning sisukat päeva.
Sel korral keskenduti eeskätt arhiivide, muuseumide ja raamatukogude terminitööle ning vaeti e-õppe võimalikku mõju terminikasutusele. Lisaks tutvustati tarkvaralist terminitööriista.
Päeva alustas Rahvusarhiivi arendusbüroo nõunik Hanno Vares, kes keskendus arhiivinduse alusterminitele, tõi näiteid olulisematest mõistetest ning nende seostest valdkonna sees ja sidusalade vahel. Arhiivinduse oskuskeel puudutab loomulikult eeskätt arhiivitöötajaid ja -kasutajaid, kuid laiemalt puutume kokku sellega kõik, seda eriti mäluasutustes töötades, kuid ka igapäevaelus. Lisaks valdkonnalähedasele kasutusalale, on arhiiviterminite selgus ning järjepidevus oluline nii tarkvaraarendajatele kui ka õigusdokumentile loojatele. Terminoloogiline ebatäpsus võib nii mõnelegi tarkvaralahendusele saatuslikuks saada, rääkimata seadustes ja muudes normivates dokumentides vohavast terminisegadusest, mille mõju igaüks, kes rohkem, kes vähem, omal nahal on tunda saanud. Lahendusena käis Hanno Vares välja mõtte, et seadustes tuleks oluliselt piirata terminite sätestamist ning seletamist. Esmalt tundus mõte pisut pentsik, kuid mida rohkem mõelda, seda arukama varjundi võttis. Tõepoolest – kui seaduseloojad pole mingi ala terminoloogiast kuulnudki ega vaevu ka asjatundjatega nõu pidama, tõuseb tühjast tüli rohkem kui vaja.. Mis seaduses kirjas, see on täitmiseks, mis sest, et sageli ei ole üldse võimalik aru saada, millega tegu. Terminoloogidel on siis aga hilja sekkuda. Seega: Hanno Vareselt kõlas hea hea idee, mis vajaks juurutamist!
Teisena sõna saanud Kunstimuuseumi peavarahoidja Mirjam Rääbis tutvustas muuseumide infosüsteemi MuIS-i sõnastikke. Ettekannet jälgides selgus, et tegemist pole siiski sõnastikega nende tavatähenduses, vaid pigem kogusid kirjeldavate andmekogudega. Siiski on pakutav info äärmiselt huvitav ning kindlasti paljudele ka uurimisobjektina vajalik. MuIS-ist on võimalik otsida kõigi Eesti museaalide hulgast, vaadata pilte ning nende kirjeldusi. Siiski on tegevus alles algusjärgus, ning vajab veel suurt pingutust, et andmekogu suudaks rahuldada kõigi kasutajate vajadusi. Väärt algus on siiski tehtud.
Kolmandana võttis esinemisjärje üle mitu aastat Tartu Ülikooli, praegu TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud, Webmedia vanemanalüütik Veiko Berendsen, kes on vaieldamatult üks dokumendihalduse pädevamaid asjatundjaid. Ajaloolase eriala ning aastatepikkune töö Riigikogu Kantseleis, on kindlasti lisaväärtus. Mainimata ei saa jätta ka kütkestavat õppejõuoskust auditoorium n-ö kuulama halvata. Tihe ning filosoofiliste kõrvalepõigetega ettekanne võinuks kesta etteantud ajast kauemgi – ja ilmselgelt poleks ükski kuulaja toolilt tõusnud. Kokkuvõttes jäi ka Veiko Berendseni jutust kõlama see, et valdkondade vahel tuleb oskuskeele korrastamise ja ühtlustamisega kõvasti vaeva näha. Värvika tsitaadi toel tõdes ta, et ükskõiksus (oskus)keele vastu on kadumas.
Siiski seab päevakava ettekannetele ajapiirid, sestap mindi kohvipausi pidama.
Päeva teist poolt alustas Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia dotsent Hurmi Jürjens, jututeemaks e-õppe võimalik mõju erialaterminoloogiale. Seda, et mõju on olemas ja mitte väheoluline, tõestas esineja veenvalt. Kuidas olukorda paremaks muuta, jäi iga kuulaja edasi mõtelda.
Raamatukogutöötajad ja e-kataloogi ESTER kasutajad ootasid põnevusega Tartu Ülikooli Raamatukogu infosüsteemide osakonna juhataja Anneli Sepa ja RR-i normandmete osakonna juhataja Sirje Nilbe ühisettekannet „Millenniumi“ tarkvara eestindamisest. Kuulajad ei pidanud pettuma. Kõnesoleva tarkvara eestindamise üheks eesmärgiks oli muuhulgas ka eestikeelse raamatukogundusliku terminoloogia arendamine. Vastavalt uute funktsioonide lisandumisele on tõlgitud lugejakataloogi menüüd, teated ja lisatekstid. Töö käigus leiti toredaid infosüsteemi funktsioone kirjeldavaid eestikeelseid sõnu. Keerukaks on tõlkimise teinud asjaolu, et eesti keeles ei ole sõnadel universaalset tähendust,nagu nt inglise keeles. Vaatamata tõlkeprogrammi väikestele veidrustele on töö kulgenud tõrgeteta. Nauditavaks tegi ettekande hästi kokku pandud slaidiesitlus, mille põhiautoriks Anneli Sepp ning Sirje Nilbe alati selge, loogiline ning mõõduka huumoriga vürtsitatud esinemismaneer.
Viimaseks ettekandeks sai sõna Margit Kurm tarkvarafirmast Tilde Eesti, et tutvustada tõlkimist ja terminiotsingut hõlbustavat MS Word-i tööriista, mille igaüks endale suurema vaevata arvutisse võib laadida. Lisandmoodul on mugav – termini tõlkevastete leidmine on paari hiireklõpsu kaugusel, moodul on integreeritud igapäevaselt kasutatava tarkvara külge. Peamine võlu on mugavus ja ajasääst, s.t tõlkevastete leidmiseks ei pea otsima paljusid andmebaase mitmest eri kohast. Nii sai sellestki ettekandest palju kasulikku kõrva taha pista.
Päeva juhtis tavakohaselt Hoiuraamatukogu peavarahoidja, ERÜ terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru, kelle karismaatilist isiksust kõigi oskuskeelepäevade õnnestumise üheks pandiks võib pidada.
Ettekanded on huvilistele kättesaadavad Rahvusraamatukogu kodulehel
bxAv110 bxAv110 bxAv110

25. okt 2010

Tiit Aleksejev. Leegionärid.


Hiljuti kuulsime, et Tiit Aleksejev sai Euroopa kirjanduspreemia, see tähendab loodetavasti sedagi, et tema loomingut, eesti kirjandust, tõlgitakse ka Euroopa keeltesse. Olen eelmisi romaane „Valge kuningriik” (2006) ja „Palveränd” (2008) tutvustades kinnitanud, et olen ka ajalookirjanduse suur huviline, seega sobib Aleksejevi looming minu kirjandusliku maitsega igati. Tema väljendusstiil ja keel nagunii. Näidend „Leegionärid”, ärge peljake žanrit, see ei häiri sedapuhku üldse, kõneleb meestest, kelle saatus märgistati 1944. aasta septembrikuu päevil. Kes langesid, kes jäid invaliidideks, kes põlu alla. Kellele anti aega... Autor selgitab järelsõnas ajendeid, miks ta on kirjutanud „Leegionärid”. Põhjused, miks lugu topelt korda läheb, on sarnased kirjaniku sõnastatule - keegi on suguvõsas 21. septembril 1944 Porkuni lahingus osalenud.
Tiit Aleksejev edastab belletristika kaudu üht meie ajaloo keerulist sõnumit rahulikult, inimliku mõistmise ja taktitundega. Meie n.-ö. ajaloolist mälu avavad põhiliselt neli meest: kolm langenut, üks sõjast puutumatu. Tekst mahub viiekümnele leheküljele, öeldes draamavormis võib-olla rohkem, kui mõni tuhandeleheküljeline monograafia. Rahvaraamatukogud, ärge unustage seda oma lugejatele soovitamast - koolipoisist vanurini! Kuulakem kõigepealt, mida arvab üks vana mees, sõjast puutumatu siis, toimunust näidendi viimases stseenis: „SUUR-EINAR: Andrei kohta öeldi, et noor mees, kogu elu jäi tal elamata... et mida ta kõike oleks võinud korda saata... no ma ei tea... muidugi olen ma temast kauem elanud, aga kas see on mõni asi, millega kiidelda... kilpkonn elab saja aastaseks... ja krokodill saja viiekümneseks... kas neid peab siis kuidagi kadestama või?... Ja kui ma nüüd omaenda elu peale tagasi mõtlen... Mida mina siis nii erilist korda olen saatnud?... Kõik need järved, mida me kaevasime, on kinni kasvanud... neid ei olnudki lõpuks kellelegi vaja... naisega oleme võõraks jäänud... poegadega samuti... neist ei saa ma üldse aru... ega ma neid väga tihti ei näegi... kaks või kolm korda aastas... Noorem õpib usuteaduskonnas... vanem poiss elab üldse välismaal... pildistab seal ajakirjadele sildu ja sambaid... kõiki neid betoonist jurakaid... ütles mulle: isa, tule Pariisi, näitan sulle Eiffeli torni! (Ägestub.) Kurat, ma võin ise Lasnamäel tornkraana otsa ronida ja sealt alla vaadata, mul pole mingit Eiffeli torni vaja! Ja vaevalt seal Pariisis on midagi sellist, mida ma näinud ei ole! (Rahuneda püüdes.) Ja teinekord tundub mulle, et see, mis mu elus üldse olemas oli... mis seniajani kestab... oligi mu vend... Ja mida vanemaks ma saan... seda lähedasemaks ta mulle muutub... ei lähe päevagi mööda, mil ma tema peale ei mõtleks... Et kuidas ta seal küll oli... ja mida ta tundis... kui ta üldse midagi tundis... Ja teinekord ma mõtlen, et kuidas ma ise tema asemel... (Paus.) Einoh, nemad olid ikka kõvad poisid... mina oleksin kindla peale vedelaks löönud... (Paus.) Ja siis ma mõtlen, et kas sellel Leegioni asjal üldse mingit tähendust oli... ehk veidi oli ka. Võib-olla need mehed võtsid mingit häbi vähemaks... sedasama orjapilku, millest too kagebiit rääkis... kuigi ega me seda kellelegi teisele selgeks ei tee, ainult endale... Aga mõned asjad tulebki enda teada jätta, ei ole mõtet neist laia ilma ette pasundama minna... (Paus.) Ma olen teinekord üritanud poistega sellest kõigest rääkida... vanem poiss ütleb, et teda ajalugu ei huvita... et miks see maa peab kogu aeg ühte jalga pidi minevikus olema nagu kukk sõnnikuhunnikus... (Paus.) Ja noorem poiss on mulle öelnud: ära otsi seda valu. Ära kisu teda üles. Surnud tuleb vabaks lasta, võib-olla nad seda meilt ootavadki. Võib-olla siis sa leiad, mida sa nii väga otsid. (Trotslikult.) Aga kust tema seda teab, mida mina otsin!... Ma ei tea seda isegi! (Paus. Resigneerunult.) Aga võib-olla teab ka, tema on jumalamees, mitte mina... Mina olen maaparandaja. (Seisab mõnda aega.)”
Nõnda kui piinab Ene Mihkelsoni romaanide tegelasi mäletamisvalu ja mingi vaimne jõuetus kõike toimunut mõista, jutustavad Aleksejevi mehedki kohati talumatult keerulistest valikutest, mida aeg oli nende ette seadnud. Kes olid leegionärid Euroopa ajaloos ning kes meie mineviku seisukohalt, ja millise dilemma või vandega nad silmitsi pidid seisma, võiks iga lugeja juba ise avastada. Mida vähem seletussõnu, ümberjutustamist, seda enam pakub tekst ise. Vähemalt „Leegionäridest” kõneldes küll. Teemal võõras munder eesti mehe seljas, on kirjutatud palju ridu, ja küllap kirjutatakse edaspidigi, sest ajalugu liigub ikka veel elavate väsinud ajusoppides. Iga väiksemgi ohe või õhkõrn puudutus äratab meeled ja lööb need pingesse kui terastraadid. Nende meeste hinged ei leia vist kunagi igavest rahu, see ongi üks nende valiku tagajärgi. Kuid toona ei osatud nõnda mõelda, ja praegu ei suudeta tõega leppida.
bxAv110 bxAv110 bxAv110