29. märts 2012

KUIDAS NÄIDATA NEGATIIVSET POSITIIVSENA?

Vägisi tuleb meelde see tore ütlemine, et muhk on tagurpidi lohk ja lohk on tagurpidi muhk. Mida kehvemini minema hakkab, seda usinamalt püütakse seda ilusatesse väljenditesse rüütada. Asja tipp oli kuulda kõrge riigimehe suust lauset: “Majanduse jahtumise kasvukiiruse aeglustumise tempot täpselt me ei osanud ette näha.”

Nii kuulemegi järjest uutest prioriteetidest, mille rõhutamine paneb mõtlema, et seetõttu enam tulemusi polegi. Räägitakse negatiivsest majanduskasvust, aga lihtinimese mõistuses tähendab see ju ilustamata kujul sulaselget majanduslangust. Väga huvitavaid väljendusi tuleb ette, näiteks “hinnad karmistusid”. Ei saa ju öelda, et kõik läheb kallimaks. Pealegi jäetakse mulje, et hinnad ise ongi süüdi, mis nad siis karmistuvad ehk tõstavad kogu aeg ennast! Pole siis ime, et ka teised eeskuju võtavad. ”Tallegg muneb poole võimsusega”. Mis siis, et poole vähem, aga ikkagi võimsalt! Ja luksuspuurides kanu polegi vaja, sest Tallinna muna või ehk pikk muna (Tallegg) ju ise munebki.

Inna Saaret

bxAv110 bxAv110 bxAv110

MÕNED ja MITMED, kas varsti ka KÕIGID?

Uus ÕS on massile alla andnud ning lubab kasutada mõnele ja mõnedele, mitmele ja mitmetele ning kõigile ja kõikidele, lisades küll, et parem on kasutada ainsuslikku vormi, aga see soovitus tuleb alles näidete juures ega pruugi silma hakatagi.

Mitmuse armastus tuleb ilmselt sellest, et mõni inimene (mõned inimesed?) arvab (arvavad?), et mitmus tundub kuidagi tähtsam ja olulisem. On lausa öeldud, et kui kirjutada: “Mitmed ettekanded rääkisid sellest ja tollest”, siis on see kaalukam kui “Mitu ettekannet rääkis sellest ja tollest”. Tegelikult pole ju mingit vahet (kas varsti ka: mingeid vahesid?). Me ei räägi ju “kõigid arvasid”, aga ometi tahetakse öelda: “kõikide arvates”, ei saagi aru, kas jälle arvatava soliidsuse pärast? Nii edasi arutledes võib oletada, et järgmine aste on “mitmete otsadega asi, mitmete värvidega trükk, mõnede aegade pärast, tirib kõikidest jõududest”.

Inna Saaret

bxAv110 bxAv110 bxAv110

KAS JA KEDA LÜÜA?

Jätkan tõlkevaesuse teemat ja võtan ette sõna beat.
Silvet pakub vasteteks lööma, pekslema, tuksuma, võitma, ületama, tüssama, taguma.
Kahtlustan, et väljendeid paljud otsida ei viitsi. Tõestuseks, kui huvitav see on, toon näiteid.
Beat about for kärsitult otsima
Beat about the bush käima nagu kass ümber palava pudru
Beat a retreat plehku panema
Beat brains pead murdma
Beat down alla tingima
Beat everything üle trumpama
Beat the air tühja tuult taga ajama
Beat time takti lööma
Beat up vahule kloppima, läbi peksma, kokku ajama
Beat down kõrvetama
Beat off tagasi tõrjuma

Kui teile öeldakse don´t beat about the bush, but beat brains, siis ei maksaks seda tõlkida “ärge lööge põõsast, vaid lööge ajusid”, sest see tähendab hoopis “ärge käige nagu kass ümber palava pudru, vaid murdke pead”.

Inna Saaret
bxAv110 bxAv110 bxAv110