29. märts 2012

KAS JA KEDA LÜÜA?

Jätkan tõlkevaesuse teemat ja võtan ette sõna beat.
Silvet pakub vasteteks lööma, pekslema, tuksuma, võitma, ületama, tüssama, taguma.
Kahtlustan, et väljendeid paljud otsida ei viitsi. Tõestuseks, kui huvitav see on, toon näiteid.
Beat about for kärsitult otsima
Beat about the bush käima nagu kass ümber palava pudru
Beat a retreat plehku panema
Beat brains pead murdma
Beat down alla tingima
Beat everything üle trumpama
Beat the air tühja tuult taga ajama
Beat time takti lööma
Beat up vahule kloppima, läbi peksma, kokku ajama
Beat down kõrvetama
Beat off tagasi tõrjuma

Kui teile öeldakse don´t beat about the bush, but beat brains, siis ei maksaks seda tõlkida “ärge lööge põõsast, vaid lööge ajusid”, sest see tähendab hoopis “ärge käige nagu kass ümber palava pudru, vaid murdke pead”.

Inna Saaret

Kommentaare ei ole: