5. okt 2012

Moderaator või fassilitaator?MODERAATOR ja FASSILITAATOR või JUHT ja JUHATAJA?
“Võõrsõnade leksikonis” on kirjas: (< ld. moderator – taltsutaja, suunaja, juhtija), tehn. pidur, masina käiku aeglustav seadis; muus. muusikariista heli reguleerija ja mahendaja, info modereeritavaid postiloendeid v. uudistegruppe haldav isik, kes otsustab, milliseid saadetisi edastada.
Kui tõlgendust vaadata, siis seal on tõesti palju sellist, mis iseloomustab ohjamist: taltsutaja, suunaja ja juhtija, käigu aeglustaja ehk pidur (üritustel oleks enamasti küll kiirendajat vaja), heli mahendaja ja reguleerija, aga teistes valdkondades kasutatavatena ning pole juttugi ürituste juhtimisest.
Suisa vägisi aga pannakse meil ameerika inglise keele eeskujul konverentside jm. ürituste kavasse kirja: Moderaator NN, kuigi eesti keeles on küllaga sõnu, mis sobivad: koosoleku, konverentsi vm. juhataja, väitluse juht, vestluse korraldaja. Võib ka öelda nt. Vestlust suunab, väitlust juhib vms. Modereerima asemele sobivadki juhatama, juhtima, ohjama, suunama.
Nüüd on jõutud järgmisele arenguastmele koosoleku või väitluse juhataja tähistamisel ning küsitud Eesti Keele Instituudist, kas fassilitaator tuleks kirjutada ühe või kahe s-iga. Sellist sõna “Võõrsõnade leksikonis” pole, aga võõrsõnalemb on ju väga leidlik, mis sest, et täpselt pihta ei saa. Paar korda on seda sõna Google´is mainitud ja kord isegi ametinimetusena kirja pandud, seletatud aga nõustaja (huvitav, miks sellest poleks piisanud?), mentor, tuutor, ühes kohas ka kui ämmaemand. Lähtub ilmselt inglise sõnast facilitation, mis tähendab kergendus, hõlbustus. Lähedane on ka fastsineerima (< ld. fascinare – paluma, võluma, lummama, aga ka kellegi tahtejõudu halvama). Kõik on väga palju mõtteid tekitavad tõlgendused. Viimasest sõnatüvest lähtub teiste seas ka fašism!
Aga ehk piirduks üritustel siiski juhatajaga? Ega isiku või ülesande tähtsus vähene, kui seda lihtsalt ja arusaadavalt nimetatakse. Esinejate jutt ei muutu ka pelgalt sellest targemaks, et seda modereeritakse, fassiliteeritakse või fastsineeritakse.
Inna Saaret
bxAv110 bxAv110 bxAv110

Küllalt või küllaltki?KÜLLALT või KÜLLALTKI?
Enamasti on asi selles, et väike -ki kipub vajalikes kohtades lõpust ära jääma. Et liide on vajalik, selgub kahe lause võrdlemisest:
1. Selle töö tegemiseks kulus küllalt kaua aega.
2. Selle töö tegemiseks kulus küllaltki kaua aega.
Mõte on ju erinev: esimese lausega ütleme, et meil kulus piisavalt kaua aega, teise lausega aga, et aega kulus üsna palju. Kui kahtlete, kumb on õige, püüdkegi asendada ja vaadake, kas sobib piisavalt või üsna.

Küllalt on sõna, millega püütakse alati hakkama saada, aga ka liiteta vormil on ju palju sünonüüme: küllaldaselt, tarvilikul määral, tarvilikult, volilt, loalt, jagusalt, piisavalt, külluses, küll, küllaga, priilt, lahedasti, küll ja küll, maailm jne.

Küllaltki on samuti asendatav paljude sõnadega: üsna, kaunikesti, kaunis, üpris, õige, kenakesti, võrdlemisi, päris, parasjagu, omajagu.

Inna Saaret
bxAv110 bxAv110 bxAv110

29. märts 2012

KUIDAS NÄIDATA NEGATIIVSET POSITIIVSENA?

Vägisi tuleb meelde see tore ütlemine, et muhk on tagurpidi lohk ja lohk on tagurpidi muhk. Mida kehvemini minema hakkab, seda usinamalt püütakse seda ilusatesse väljenditesse rüütada. Asja tipp oli kuulda kõrge riigimehe suust lauset: “Majanduse jahtumise kasvukiiruse aeglustumise tempot täpselt me ei osanud ette näha.”

Nii kuulemegi järjest uutest prioriteetidest, mille rõhutamine paneb mõtlema, et seetõttu enam tulemusi polegi. Räägitakse negatiivsest majanduskasvust, aga lihtinimese mõistuses tähendab see ju ilustamata kujul sulaselget majanduslangust. Väga huvitavaid väljendusi tuleb ette, näiteks “hinnad karmistusid”. Ei saa ju öelda, et kõik läheb kallimaks. Pealegi jäetakse mulje, et hinnad ise ongi süüdi, mis nad siis karmistuvad ehk tõstavad kogu aeg ennast! Pole siis ime, et ka teised eeskuju võtavad. ”Tallegg muneb poole võimsusega”. Mis siis, et poole vähem, aga ikkagi võimsalt! Ja luksuspuurides kanu polegi vaja, sest Tallinna muna või ehk pikk muna (Tallegg) ju ise munebki.

Inna Saaret

bxAv110 bxAv110 bxAv110

MÕNED ja MITMED, kas varsti ka KÕIGID?

Uus ÕS on massile alla andnud ning lubab kasutada mõnele ja mõnedele, mitmele ja mitmetele ning kõigile ja kõikidele, lisades küll, et parem on kasutada ainsuslikku vormi, aga see soovitus tuleb alles näidete juures ega pruugi silma hakatagi.

Mitmuse armastus tuleb ilmselt sellest, et mõni inimene (mõned inimesed?) arvab (arvavad?), et mitmus tundub kuidagi tähtsam ja olulisem. On lausa öeldud, et kui kirjutada: “Mitmed ettekanded rääkisid sellest ja tollest”, siis on see kaalukam kui “Mitu ettekannet rääkis sellest ja tollest”. Tegelikult pole ju mingit vahet (kas varsti ka: mingeid vahesid?). Me ei räägi ju “kõigid arvasid”, aga ometi tahetakse öelda: “kõikide arvates”, ei saagi aru, kas jälle arvatava soliidsuse pärast? Nii edasi arutledes võib oletada, et järgmine aste on “mitmete otsadega asi, mitmete värvidega trükk, mõnede aegade pärast, tirib kõikidest jõududest”.

Inna Saaret

bxAv110 bxAv110 bxAv110

KAS JA KEDA LÜÜA?

Jätkan tõlkevaesuse teemat ja võtan ette sõna beat.
Silvet pakub vasteteks lööma, pekslema, tuksuma, võitma, ületama, tüssama, taguma.
Kahtlustan, et väljendeid paljud otsida ei viitsi. Tõestuseks, kui huvitav see on, toon näiteid.
Beat about for kärsitult otsima
Beat about the bush käima nagu kass ümber palava pudru
Beat a retreat plehku panema
Beat brains pead murdma
Beat down alla tingima
Beat everything üle trumpama
Beat the air tühja tuult taga ajama
Beat time takti lööma
Beat up vahule kloppima, läbi peksma, kokku ajama
Beat down kõrvetama
Beat off tagasi tõrjuma

Kui teile öeldakse don´t beat about the bush, but beat brains, siis ei maksaks seda tõlkida “ärge lööge põõsast, vaid lööge ajusid”, sest see tähendab hoopis “ärge käige nagu kass ümber palava pudru, vaid murdke pead”.

Inna Saaret
bxAv110 bxAv110 bxAv110

11. jaan 2012

Hea kultuurirahvas! Head kirjanikud ja kolleegid!

Lugemisrikast ja mõistlikku uut aastat! Jõudsin otsusele, et jagan teiega oma mõtteid nn. kohustuslike ja valikuliste teoste nimekirja asjus. Kui leiate aega trükis ilmunud leheküljekese läbi lugeda, siis märkate ka ise, et seal pole midagi ehmatavat ja äärmuslikku. Me oleme ju koos aastakümneid tegelenud eesti kirjanduse tutvustamisega oma lugejatele, eriti hoolsalt aga viimased kaks kümnendit. Mõni vähem, teine rohkem. Nii peaks lugemishimulisematel olema enam-vähem selge, mida kujutab endast tänane eesti kirjandus. Ta kujutab ju eeskätt meie igapäevast elu, inimeste olemust ja autorite suhteid ühiskonnaga, sageli mõistagi iseendaga. Ja need vaated võivad mõnigi kord erineda meie eneste arvamusest kunsti ja kultuuri, ühe või teise raamatu sisu kohta. See aga ei tähenda, et teised ilmtingimata vääralt oma ümbrust ja maailma näevad.
Võib-olla on käes aeg, kus peame n.ö. kohustuslikul kombel oma kultuuri toetama, sest kes veel seda teeks, kui meie, raamatukoguhoidjad, kirjanikud, kirjastajad, toimetajad seda ei tee, sest eesti kirjandus kuulub ju eeskätt eestlastele. See on minu mõistmistpidi ju meie mure. Eesti kirjanikud kirjutavad eesti lugejatele, kui julgemalt öelda, siis eesti rahvale. Neid eesti kirjanikke, kes suurde maailmakirjandusse jõuavad, on väga-väga vähe.
Looming ja Loomingu Raamatukogu on tegelikult igati väärt lugemised ja peaksid olema jõukohased ka rahvaraamatukogude lugejatele. Vahel mõtlen, et kui mõni ses sarjas ilmunud tõlge nt. Põhjamaade kirjandusest ilmunuks kõvade kaantega ja särava kaanepildiga, siis komplekteeritaks romaani ehk julgemalt ja loetaks koguni aktiivsemalt? Ent tagasihoidlik välimus võib peita sügavat sisu, konkreetsel juhul võin seda igatahes kinnitada. Mõni raamat jääb alati riiulile tolmuma, neid on kõikidest aastatest ja kümnenditest. Kõike ei jõua kunagi läbi lugeda, ja seda ei saa keegi meilt ka nõuda, aga ühtteist siiski. Isegi minul, kel on natuke rohkem voli tööajal lugeda, ei jätku vaimset jõudu uuemast eesti kirjandusest üle käia. Tõsi, Rahvusraamatukogu uudiskirjanduse näitusel puudutan kõiki raamatuid, heidan pilgu mõnele leheküljele. Vahel arvan, et võin paari katke põhjal juba otsustada, kas on sügav kirjandus või pole, ent olen mõnigi kord eksinud. Ühtegi luulekogu ega romaani ei tohi võtta kätte eelarvamusega, et eelmine oli ebaõnnestunud, rohkem ma A tekste ei loe. Eriti ettevaatlikult võiksid olla niisugusel juhul raamatukoguhoidjad.
Sirp laiendab silmaringi kõikide kaunite kunstide alal, egas igat artiklit pea rida realt läbi lugema, kuid üldkultuuriline pilt aitab kultuuri alal töötavate inimeste silmaringi ju avardada. Ka väsinud külakogu külastaja võib sealt innustust ja uusi teadmisi leida. Jah, Vikerkaar võib vahel tunduda keeruline või igavavõitu, koguni ehk kõrvalallikaid otsima sundiv, pead vaevav olla, aga elitaarsus kuulub kultuuri juurde. Mõelgem kui piiratud oleks eesti kultuur 1980ndate ja 90ndate Vikerkaareta. Mulle ka ei sobi enamik teater NO99 lavastusi, aga teadvustan, et mu amet eeldab nende sisuga tutvumist. Julgen arvata, et kui komplekteerija peab mõnd väljaannet täiesti vastuvõetamatuks, aga mõni eesti kirjanduses eksisteeriv sõpruskond on teose pjedestaalile tõstnud, siis aja jooksul seda ehk mõistetakse ja „kohustuslikkust” saab mõistena kindlasti ka mõistlikuks ja vastuvõetavaks kohendada. Kui seda ei lubata teha, siis on muidugi ühiskonnas lood halvad. Ebalusega suhtun ajakirja Keel ja Kirjandus absoluutsesse valikusse, kuigi ise hindan, loen ja austan väljaannet, ja olen sinna ka aastate jooksul kaastööd teinud, aga paljudele rahvaraamatukogu lugejatele käib see tõesti üle tema võimekuse. Lingvistika ja leksikoloogia eeldavad enamat kui lihtsalt filoloogilist haridust ja huvitatust. Seal retsenseeritakse teadusraamatuid, mis väga paljusid ei puuduta. Muidugi leidub erandeid! Just erandite tegemisse võiks ka Kultuuriministeerium suurema tähelepanuga suhtuda. Tuleks uurida, mis keeles Eestis veel loetakse? Aastakümnete pärast võib olukord olla hoopis teine ja kogu Ida-Virumaa rahvas suudab eesti kirjandust vaevata lugeda, praegu tuleb aga raha arukalt kasutada.
Valiku hulgast tasuks minu arvates tellida Tuna, see on suurepärane ajakiri, eeskätt just meessoost lugejatele ja igas eas. Värske Rõhu autoritega kohtudes on nii raamatukogud kui lugejad kirjandustuuridel üldiselt rahul olnud, vahel lausa vaimustunult noortesse kirjutajatesse suhtunud. See on mõistlik kultuuriväljaanne ja aitab hiljem ka tulevaste kirjameeste-sulenaiste loomingut valida. Ja koolinoortele võib seda iga kell soovitada. Olgem paindlikud! Olgem mõistvamad oma kultuurivõsude vastu! Suurkirjanikke annab sajand ehk kolm-neli... Õpetajad, ehk konsulteerite raamatukoguhoidjatega sagedamini!
Mis puutub kirjandusauhindadega pärjatud teoseid ja igat masti nominente, siis enamasti leiavad nad kõik oma väärika koha raamatukogude riiulitel ja kodusteski kogudes. Sinna hulka satub mõnikord ka minu jaoks üllatavat või küsitava väärtusega loomingut, aga võib-olla me alati kohe ei adu, kui oluline on see raamat kirjandusloo mõttes? Mõtleme siis natuke kirjandusklassikale, mida nüüd nauditakse ja tüvetekstideks nimetatakse, aga ilmumisajal peeti ühe või teise poolt kultuuriliseks arusaamatuseks..., kehvaks kirjanduseks. Arvamus, et ühe või teise kirjaniku romaan on liiga raske, ei sobi raamatukoguhoidjatele, haritlastele laiemalt. Siis peame ennast edasi harima, ja loomulikult aitama ka lugejaid mõista, miks ta võiks, vahel isegi peaks, mõne raamatu läbi lugema.
Olen alati olnud "Eesti mõtteloo" innustunud jälgija, loen mõistagi valikuliselt. Me olime kaua oma mõtteloost eemale tiritud, see väärib kohta paljudel riiulitel, ent eeldab erandite tegemist. "Avatud Eesti raamat" kuulub lihtsalt võimaluste hulka olla euroopalikult haritud ja tutvuda suurte, maailma tasemel mõtlejatega. Loodan, et ükski Kultuuriministeeriumi esindaja ei mõtle, et külakogudes keegi sarja kirglikult loeks, aga on asju, mis võiksid ka rahvaraamatukogude puhastel riiulitel seista. Jah, lihtsalt seista, sest nii hindame tõlkijate ja väljaandjate tohutut tööd. Olgem järgnevatele põlvkondadele eeskujuks! Repliigi korras küsiks, kui palju nn. „kohustuslikku” kirjandust on ametnikud ise läbi töötanud? Olen nõus sel teemal ka julgemaid vastuväiteid esitama, kui antud kirjatükis laiemale avalikkusele praegu pakun. Mõelge, millised ammuilmunud teosed meid täna hoidlates tervitavad, kui viisakalt me eelmise sajandi alguse trükiseid kohtleme, sageli sisusse tungimata. Tõsi, rahvaraamatukogudes on päris vanu raamatuid vähem, aga mõelgem üldistavamalt ja suuremalt!
Kultuurirahvas, kelle hulka kuuluvad iseenesestmõistetavalt ka raamatukogu töötajad, need praegu murest vaevatud, natuke ka solvatud: võtame koos ja pahandamisteta vastu pakutud eesti kirjanduse ja anname Ajale endale võimaluse erinevate arvajate sõnu hinnata. Üks on selge, nii palju ma eesti kirjanduse väärtustajate arvamust siiski veel usaldan, et täiesti mõttetuid, olematu kunstilise sisuta teoseid Kultuurkapital ei rahasta. Eksimusi muidugi tuleb, aga nagu juba öeldud, kui me mõnd raamatut ikka ei taha, siis ei võta ka. Egas selle eest veel karistata. Riik peab ometi vastutama nende eest, keda Kultuurkapitali rahakest jagama määratakse. Enamus meist ju tunnistab, vähemalt salajas, et anglo-ameerika meelelahutuskirjandus ei rikasta me vaimu, ta ehk vahel laseb lõõgastuda, aga kas me peame selle ühiselt kinni maksma, on ja jääb valuliseks küsimuseks.
Palun mõistke mu tasakaalustatusse pürgivat indu õigesti, tean suurepäraselt, et paljudes ajakirjanumbrites ja eesti autorite raamatutes leidub talumatut sõnavara, rõvedaid kirjeldusi, et avaldatakse palju, sõna ausas tähenduses kehva kirjandust, aga loodetavasti leiame üles ikka parima. Arvan, et saavutatud olukorras peaks ka eesti kirjanik mõtisklema, kas ta ikka on kirjutanud teksti, mida me ilmtingimata lugema ja komplekteerima peame. Väga tõsiselt mõtlema, ent lõppude lõpuks otsustab alati lugeja raamatu saatuse, mis võib kujuneda ka eesti kirjaniku ja kirjanduse saatuseks. Lugejad oleme aga me kõik.
bxAv110 bxAv110 bxAv110

10. jaan 2012

TÕLKEVAESUSEST

Kui inglise keeles on kirjas make, siis on see paljude meelest nii lihtne sõna, et mingit mõtlemist ega sõnaraamatust vaatamist pole vaja. Tegema ja kõik!
Kui uurida Silveti sõnaraamatut, siis on selle sõna kohta kirjas üle kahe veeru võimalusi. Et mitte hakata Silvetit ümber kirjutama, jätan näited ära ja loetlen need eestikeelsed tegusõnad, mis selle sõna tõlkimiseks seal välja pakutud. Kuidas täpsemalt ja millistes sõnaühendites, vaadake ise ja valige (mitte ärge tehke valikut!).
Sõnad on: tegema, valmistama, looma, tootma, koostama, moodustama, kujundama, fabritseerima, ülendama, põhjustama, sundima, panema midagi tegema, kujutama, arvama, oletama, teenima, võitma, esitama, selja taha jätma, ära käima või sõitma, saavutama, saabuma, suunduma, liikuma, võrduma, nimetama.
Kui võtta ka väljendid appi, siis lisandub veel kaks korda nii palju, aga seda lugege ise edasi. Kindlasti pole sealgi kõiki võimalusi loetletud, nii et avastusrõõmu võib ka tekkida.
Inna Saaret
bxAv110 bxAv110 bxAv110

VIGADE VÕIMENDAMINE

Kui keegi hakkab agaralt kasutama mingit vale keelevormi, siis varsti peetakse seda õigeks. Jälle tulemas tule ja jää pidu ning järjekindlalt kutsutakse 21. jaanuaril Shnelli tiigi äärde. Alguse sai see seni väga keeletundlikuna tundunud Tiit Pruuli täiesti ebakeelelise firma Gobus (kas lugeda Koobus?) hotellist, millele pandi nimeks Shnelli. Kõrvale kerkinud klaaspalee kannab samasugust nime. Ime siis, et rahvas pruugib nüüd tiigi kohta sama nimetust, kuigi õige oleks kas saksapäraselt Schnelli või eestipäraselt Snelli. Nime on see tiik ju saanud Tallinna linnaaedniku Johan Schnelli järgi, kellel oli tiigi lähedal maja. Eestlased mugandasid selle suupärasemaks Snelliks.
Inna Saaret
bxAv110 bxAv110 bxAv110

KUIDAS ALUSTADA?

Kui loete tekstist sõna alustama, siis võib viimasel ajal kindel olla, et järgneb kaasaütlev kääne, s.t. alustatakse millegagi. See on tõepoolest õige, kui edasi on kirjas, et midagi järgneb sellele, millega alustatakse. Näiteks: Alustame hommikusöögiga ja siis läheme linna jalutama.
Tavaliselt aga ei saadagi kaugemale ning kui on kavas näiteks raamat kirjutada, siis öeldakse ka, et alustan raamatu kirjutamisega, kuigi õigem oleks alustada raamatu kirjutamist või veel parem muidugi hakata raamatut kirjutama.
Kolmas alustamise kääne on seestütlev. Seda on vaja siis, kui kellestki või millestki tuleb alustada: loendamist alustame Marest.
Inna Saaret
bxAv110 bxAv110 bxAv110