5. okt 2012

Moderaator või fassilitaator?MODERAATOR ja FASSILITAATOR või JUHT ja JUHATAJA?
“Võõrsõnade leksikonis” on kirjas: (< ld. moderator – taltsutaja, suunaja, juhtija), tehn. pidur, masina käiku aeglustav seadis; muus. muusikariista heli reguleerija ja mahendaja, info modereeritavaid postiloendeid v. uudistegruppe haldav isik, kes otsustab, milliseid saadetisi edastada.
Kui tõlgendust vaadata, siis seal on tõesti palju sellist, mis iseloomustab ohjamist: taltsutaja, suunaja ja juhtija, käigu aeglustaja ehk pidur (üritustel oleks enamasti küll kiirendajat vaja), heli mahendaja ja reguleerija, aga teistes valdkondades kasutatavatena ning pole juttugi ürituste juhtimisest.
Suisa vägisi aga pannakse meil ameerika inglise keele eeskujul konverentside jm. ürituste kavasse kirja: Moderaator NN, kuigi eesti keeles on küllaga sõnu, mis sobivad: koosoleku, konverentsi vm. juhataja, väitluse juht, vestluse korraldaja. Võib ka öelda nt. Vestlust suunab, väitlust juhib vms. Modereerima asemele sobivadki juhatama, juhtima, ohjama, suunama.
Nüüd on jõutud järgmisele arenguastmele koosoleku või väitluse juhataja tähistamisel ning küsitud Eesti Keele Instituudist, kas fassilitaator tuleks kirjutada ühe või kahe s-iga. Sellist sõna “Võõrsõnade leksikonis” pole, aga võõrsõnalemb on ju väga leidlik, mis sest, et täpselt pihta ei saa. Paar korda on seda sõna Google´is mainitud ja kord isegi ametinimetusena kirja pandud, seletatud aga nõustaja (huvitav, miks sellest poleks piisanud?), mentor, tuutor, ühes kohas ka kui ämmaemand. Lähtub ilmselt inglise sõnast facilitation, mis tähendab kergendus, hõlbustus. Lähedane on ka fastsineerima (< ld. fascinare – paluma, võluma, lummama, aga ka kellegi tahtejõudu halvama). Kõik on väga palju mõtteid tekitavad tõlgendused. Viimasest sõnatüvest lähtub teiste seas ka fašism!
Aga ehk piirduks üritustel siiski juhatajaga? Ega isiku või ülesande tähtsus vähene, kui seda lihtsalt ja arusaadavalt nimetatakse. Esinejate jutt ei muutu ka pelgalt sellest targemaks, et seda modereeritakse, fassiliteeritakse või fastsineeritakse.
Inna Saaret

Kommentaare ei ole: