23. aug 2011

Terminoloogia ümarlauas on arutluse all raalinduse ja sidetehnika eesti oskussõnad

31. augustil 2011 kl 10.00-12.45 korraldab Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskus ümarlaua seoses rahvusvahelise konverentsiga „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“ (vt http://www.tlu.ee/nataclangest). Teemavaliku on ajendanud tõik, et raalinduse ja sidetehnikaga puutuvad erialast olenemata kokku kõik ja nii tehnika kui tarkvara areng on väga kiire. Ümarlaudkond arutleb senise terminiloome õnnestumise-ebaõnnestumise, standardite olukorra ja kasutatavuse ja tulevikupürgimuste üle.

Arutelu eel annab lühiülevaate hollandi IKT oskussõnavara seisust Jan Roukens Brüsselist (inglise keeles). Füüsikuharidusega Jan Roukens on Euroopa Komisjonis välja töötanud mitmekeelse infoühiskonna programmi ja olnud tegev mitmes keele-ja terminoloogiaühenduses.

Ümarlaudkonnas arutlevad:

  • prof Peeter Normak, TLÜ informaatika instituudi direktor
  • prof Tiit Roosmaa, Infotehnoloogia Kolledži rektor
  • Taavi Valdlo, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi Riigi infosüsteemide osakonna juhtivspetsialist, EVS/TK4 sekretär
  • Heikki Vallaste, Eesti terminoloogiaühingu juhatuse liige, e-Teatmiku autor
  • prof Jaak Vilo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja
  • em-prof Leo Võhandu, Tallinna Tehnikaülikool

Arutelu juhib Peep Nemvalts, TLÜ teaduskeelekeskus

Ümarlauda toetab riiklik eestikeelse terminoloogia toetamise programm.

Kuulajana osalemine on tasuta, kuid eeldab registreerumist hiljemalt 25. augustil veebis või e-posti teel natali.kilk@ttu.ee Terminoloogia ümarlaud 31.8.2011 lehel http://www.tlu.ee/nataclangest) .

Kommentaare ei ole: